Tjänster

Med över 20 års erfarenhet och passion för terapi, coaching och utveckling

- för ett autentiskt liv som du vill leva!

PAR- & RELATIONSTERAPI

INDIVIDUALTERAPI

Det finns många olika anledningar till att gå i individuell terapi. Vissa kommer för att de tappat bort sig själva, glädjen eller balansen i livet. Andra för att de vill förbättra eller förstå sina relationer, står vid ett vägval eller befinner sig i en livskris.

Min uppgift som terapeut är att tillsammans med dig utforska vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva, vilka behov som finns bakom dina känslor och att hitta tillbaka igen till ditt sanna jag. Terapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv på djupet, bli mer medveten, få nya strategier och förhållningssätt till livet.

För par och andra relationer 

Ni behöver inte ha en relation i kris för att gå i terapi. Detta kan också vara en möjlighet att sätta en stabil bas i början av en ny relation för att ha ett stödjande förhållningssätt på er gemensamma väg framåt. Det kan också handla om att man vill fördjupa relationen eller hitta ny glädje och få inspiration för ett bättre förhållande. Såväl som en möjlighet att ta hjälp med att deala med svårigheter och triggers i relationen.

Du kan även välja att gå med en annan familjemedlem eller vän i relationsterapi. Någon du helt enkelt vill förbättra din relation till. Det kan förändra ert relaterande för livet.För singlar som vill ha en meningsfull relation
Kanske känner du att du vill satsa på att släppa in en annan person i ditt liv och hjärta, men behöver stöd och verktyg på vägen så att det kan bli en riktigt fin ny och varaktig upplevelse och relation. Kanske behöver du hjälp med att identifiera och bryta gamla mönster från tidigare relationer och få ett nytt förhållningssätt i ditt relaterande. Längtar du att våga öppna upp igen eller för första gången för en meningsfull och närande relation.
Relationsterapi är en stärkande och kraftfull väg när du bestämt dig för att satsa på detta område.

BIOENERGETICS & BREATHWORK

Bioenergetics är en mycket kraftfull kroppsorienterad terapiform som hjälper oss att släppa gammal smärta, blockeringar, stagnation och begränsningar såväl kroppsligt som emotionellt och psykiskt.  Med hjälp av vårt andetag och olika specifika övningar frigör vi undertryckt och blockerad energi, så att vår egen energi kan flöda fritt igen. Som ett resultat blir vi mer autentiska och spontana, vår kropp, känslor och sinne kan svara på olika situationer från vad som känns sant för oss här just nu, istället för att vi följer gamla automatiska och begränsande mönster.